Turistické akce v květnu 2024

      Turistické akce v květnu 2024

Klub českých turistů – odbor Domažlice připravil

pro širokou veřejnost tyto tradiční turistické akce.

Pojďte s námi do přírody 

 

Středa 1. 5.

Májová vycházka rodičů s dětmi (46. ročník). Start v ZŠ Msgre. B. Staška od 13.30 do 14.30 hodin. Trasa: ZŠ Msgre. B. Staška, Svatá Anna, rozcestí u cvičiště, bývalý skokanský můstek, vodárna pod Dmoutem. Po trase zábavné soutěživé hry. Cíl: u Městského baseballového stadionu Wolfs na bývalém vojenském cvičišti (4 km). V cíli pamětní list, možnost zakoupení občerstvení a opékání donesených uzenin.

Sobota 4. 5.

Turistická vycházka.  Odjezd ze zstávky ČD Domažlice – město v 8.09 hodin do Postřekova. Trasa: Postřekov, Díly, Pod Haltravou, Sádek – sjezdovka (zde možnost získání speciálního razítka, akce Expedice SÁDEK, vysílací maratón, pořádá CB klub Domažlice), Capartice, Výhledy, Trhanov (13 km). Vede M. Minaříková.

Účast na pochodu Za Kdyni štíhlejší. Start od budovy Modrá Hvězda od 10 do 14 hodin. Cíl na zřícenině hradu Rýzmberk od 13 do 17 hodin. Pěší trasy 7, 11 a 18 km. Informace L. Zlámal, tel. 607 276 047.

Středa 8. 5.

Účast na pochodu Májový senior puchýř v Plzni. Dostředný pochod, místo startu si volí každý sám. Cíl: Restaurace V Háji v Plzni – Bílá Hora od 10.15 do 14.30 hodin. Informace: Jaroslav Valach, tel. 774 944 370.

 

Sobota 11. 5.

Exkurze do bývalého koncentračního tábora a hradu Flossenbürg. Akci pořádá spolek Chodsko žije v rámci projektu HINDLE a KČT – odbor Domažlice. Odjezd v 8 hodin z autobusového nádraží v Poděbradově ulici.

Program: prohlídka koncentračního tábora Flossenbürg s průvodcem,  oběd a káva v Muzejní kavárně, prohlídka hradu Flossenbürg s průvodcem a návštěva středu Střední Evropy v obci Hildweinsreuth. Předpokládaný návrat v 17 hodin.

Cena: 350 Kč. Cena zahrnuje dopravu autobusem, tlumočníka a vstupné. Občerstvení v kavárně si hradí každý sám.

Přihlášky  a peníze přijímá Kristýna Pinkrová, tel. 778 493 101 a e-mail: centrum.hindle@gmail.com. Přihlášky do 30. dubna (omezená kapacita).

Účast na pochodu Rokycanské pochody – k rozhledně na Kotli. Start od MÚ, Masarykovo náměstí 1 od  8 do 10 hodin. Cíl v místě startu do 17 hodin. Trasa 7 až 30 km. Informace: Ing. V. Sajdl, tel. 736 754 141.

Účast na pochodu Líňský maraton. Start od Obecního domu od 6.45 do 8 hodin, Pěší trasy 11 – 42 km. Cíl v místě startu od 10.30 hodin do 17 hodin. Informace: K. Lukáš, tel. 732 484 976.

Sobota 18. 5.

Účast na pochodu Klatovský karafiát. Start v klatovské Sokolovně od 7.30 hodin, cíl v Klatovech – Kolonáda do 17 hodin. Informace: Mgr. F. Šanda, tel. 721 608 687.

Účast na pochodu Chotěšovská 30. Start u kláštera v Chotěšově od 6.30 hodin, cíl v místě startu do 17 hodin. Pěší trasy od 3 do 35 km. Informace T. Váchal, tel. 724 007 606.

Sobota 25. 5.

Účast na pochodu Staňkovský nezmar. Odjezd ze zastávky Domažlice Město v 8.30 hodin do Staňkova. Start v Sokolovně od 7 hodin, cíl v místě startu do 17 hodin. Pěší trasy od 10 do 30 km. Informace: J. Navrátil, tel. 723 237 675.  Vede M. Janutková.