Objekty a pozemky odboru KČT v Domažlicích

ČERCHOV – 1042 M N. M.

Hraniční
pásmo mezi Čechami , Bavorskem a Horním Falckem tvoří pohoří Českého
lesa. Od Šumavy je odděleno Všerubským průsmykem a končí v jižní části
okresu Cheb. Nejvyšší horou Českého lesa je Čerchov .

V roce 1893
za první návštěvy KČT Praha se uskutečnil 1. turistický výlet na
Čerchov , tehdy těžko přístupný . Architekt V. Pasovský vyslovil
myšlenku zbudovat na Čerchově dřevěnou věž, aby bylo možné rozhlédnout
se do širého kraje českého i bavorského. Tato myšlenka se uskutečnila
hned v příštím roce 1894. Během jednoho měsíce vyrostla na temeni
Čerchova dřevěná věž 17 m vysoká pod stavebním vedením mistra tesařského
Jakuba Zelenky. Na výstavbu věže nestačily skrovné prostředky nově
zřízeného odboru, štědrou podporu poskytl KČT Praha,domažlická
spořitelna a veřejná sbírka. Majitelé okolních velkostatků Kouta,
Trhanova a Fichtenbachu (dnes Bystřice) přispěli především darováním
dřeva ke stavbě, rozhlednu povolil postavit na vlastním pozemku p. hrabě
Bedřich Stadion.

Slavnostní otevření dřevěné věže se
uskutečnilo 15. července 1894.Tato slavnost byla spojena s výletem členů
KČT Praha. Z Domažlic do České Kubice byl vypraven zvláštní zábavní
vlak. Na Čerchově pronesl dojemnou řeč p. Dr. Vilém Kurz a z věže
zazněla hymna Kde domov můj. Zvláštní překvapení s pohoštěním připravil
při zpáteční cestě v Caparticích p. Jiří hrabě ze Stadionů.

V
roce 1895 vznikla myšlenka postavit na Čerchově útulnu, poskytující
vhodný úkryt před nepřízní počasí. Byla to první útulna KČT na
nejzápadnější výspě,kde byl slovanský jazyk domovem. Ačkoliv byl vypsán
konkurs, nebyl dodán žádný návrh,a proto starosta KČT architekt
Vratislav Pasovský opatřil plány ke stavbě chaty sám , ve stylu
dřevěných chalup na Domažlicku. Dne 13. června 1897 byla chata
slavnostně předána veřejnosti a nazvána chýší Pasovského .

23.
5. 1904 byl slavnostně položen základní kámen stavby kamenné věže na
Čerchově náhradou za dřevěnou věž. Věž byla zbudována ze sbírek,které
byly prováděny již od r.1902. Předání veřejnosti se uskutečnilo 16.
července 1905 a byla nazvána Kurzova věž na počest svého příznivce prof.
Dr. Viléma Kurze, který se však otevření již nedočkal. Na slavnostní
zahájení mohli turisté vystoupit pohodlně po nové silnici,otevřené již
28. června, 4,4 km dlouhé, vedoucí z Capartic. Vybudoval ji hrabě Jiří
Stadion a nazývá se dosud Stadionka. V tomto roce nastoupil do Chýše
Pasovského nový hospodář p. Josef Mauer s rodinou, který zde pobýval již
celoročně a nepřetržitě do r. 1922. Již v r.1905/1906 vyučoval lyžování
a půjčoval lyže. Za sněhem začali jezdit na Čerchov lyžaři z Plzně a
byl založen lyžařský kroužek Sněhaři při odboru Domažlice v r.1912.

V roce 1925 / 26 byla na Čerchově postavena druhá chata podle projektu
arch.Karla Schräpfera a za stavebního dozoru p.Václava Rybaříka ,
jednatele KČT z Domažlic a 7. srpna 1927 slavnostně otevřena. Budova již
byla vybavena elektřinou,ústředním topením a vodovodem,pro lyžaře byl
zřízen i můstek pro skok. V zimě byl často cílem lyžařů a pravidelných
lyžařských závodů.

Objekty na Čerchově mohly být užívány jen do
zabrání pohraničí v roce 1938,kdy nájemce p. Konáš ml. musel narychlo
opustit budovy se třemi malými dětmi a manželkou. Ještě před zabráním
byl Čerchov bráněn před ordnery příslušníky Stráže obrany státu ( SOS).
Při obraně zahynul střelou do hlavy Josef Pavlišta,který má na kamenné
věži pamětní desku.

Pozornosti celostátních medií po roce1989
neunikl boj o navrácení a zpřístupnění Kurzovy věže na Čerchově.Jednalo
se o rozhlednu významně spojenou s historií Klubu českých turistů.Jeho
členové a příznivci ji postavili již v roce 1904,ale fakticky ji mohli
užívat jen do zabrání pohraničí v roce 1938 a po válce ještě krátce v
období 1945 až 1949.V tomto roce rozhlednu i obě chaty na vrcholu
zabrala armáda,která pak celé pohraniční území neprodyšně uzavřela pro
jakýkoliv volný pobyt.

Po roce 1989 se zdálo,že předání rozhledny
původnímu vlastníku – odboru KČT Domažlice-nebude nic bránit.Jednání
mezi Ministerstvem národní obrany a KČT však dlouho nevedla ke kýženému
konci. V létě roku 1999 bylo turistům povoleno uspořádat velký
mezinárodní sraz spojený s výstupem na čerchovskou věž. Dlouhé období
nejistoty skončilo krátce nato a 1.listopadu 1999 byla rozhledna i s
částí přilehlých pozemků definitivně vrácena odboru KČT v Domažlicích.
Ještě v témže roce vyhlásili turisté veřejnou sbírku a pustili se do
nezbytných oprav. Zpevnili především zdivo věže a zabezpečili přístup na
vyhlídkový ochoz. Zachráněnou rozhlednu předali turisté veřejnosti na
velkolepé oslavě 16. července 2000. Práce na obnově Kurzovy věže a
přilehlého areálu tím však neskončily.

SVATÁ ANNA – TANNABERK 512 M N. M.

Amfibolitový homolovitý kopec s poutním kostelem sv. Anny. Bývalá farní
budova z roku 1723 byla přestavěna OKČT na turistickou útulnu s
hostincem, jídelnou, 4 pokoji a studentskou noclehárnou. Budova byla
zakoupena v roce 1900 k posílení češství ve Všerubském průsmyku nákladem
1000 zl. Po provedené přestavbě byla pak nově upravená chýše na
Tannaberku 10. září 1902 předána veřejnosti. V třicátých letech byly
vypracovány plány na novou budovu. K realizaci vzhledem k mezinárodní
situaci již nedošlo. Stará budova byla v minulém režimu zbourána.

HRÁDEK – 520 M N. M.

Hora
tvaru homole s lesním porostem. Na temeni je pomník Jana Sladkého
Koziny, postavený v roce 1895 podle návrhu sochaře Čeňka Vosmíka a
Františka Hoška. Pod vrcholem byla postavena budova, kterou koupil OKČT
Domažlice ve dražbě roku 1907. Otevřena byla 21. června 1908, hospodářem
byl Jakub Šmol, později Josef Bauer. Koncem roku 1989 byla budova pro
nevyhovující stav zbourána. Pozemek byl navrácen OKČT Domažlice.

FILIPOVA HORA – 586 M N. M.

Malá
osada jižně od Domažlic s překrásným výhledem na šumavské vrcholy –
Ostrý, Javor, Pancíř, Můstek a nižší podhůří. V roce 1931 byl zakoupen
pozemek na stavbu chaty. K realizaci nedošlo – území bylo zabráno v roce
1938 a OKČT Domažlice zůstaly v archivu jen krásné plány stavitele
Pičmana. Pozemek nebyl dosud vrácen.