Turistické akce v srpnu 2023

Klub českých turistů – odbor Domažlice připravil

pro širokou veřejnost tyto tradiční turistické akce.

Pojďte s námi do přírody 

 

Sobota 5. 8.

Výlet na Šumavu. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 7.05 hodin do Prášil. Trasa: Prášily, Gsenget (hraniční přechod CZ/D), Jährlingschachten, Schachtenhaus, Gsenget, Prášily (17 km, celkové převýšení 355 m). Svačinu a dostatek tekutin s sebou. Doporučujeme pevnou obuv a cestovní pojištění do zahraničí. Vede M. Minaříková.

…………………………………………………………………………………………………………

Připravujeme:

Sobota 2. 9.

Klubový výlet s turisty partnerského Waldvereinu Furth im Wald. Odjezd z nádraží ČD Domažlice v 10.01 hodin Západním expresem do Furth im Wald a setkání s turisty Waldvereinu. Přestup na autobus Waldvereinu a přejezd na Gibacht. Odtud pěší vycházka 2 – 3 km. Pak oběd na Gibachtu a společné posezení. V 15.15 hodin odjezd autobusem na nádraží ve Furthu a v 15.40 hodin odjezd Západním expresem do Domažlic. Přihlášky do 26.8. na tel. 724088949. Omezený počet míst. Účastníci – členové KČT Domažlice si hradí jízdenky Západním expresem a nápoje.