Turistické akce v lednu 2024

Turistické akce v lednu 2024

Klub českých turistů – odbor Domažlice připravil

pro Vás – členy i nečleny KČT tyto tradiční turistické akce.

Pojďte s námi do přírody 

Pondělí 1. 1. 

Novoroční výstup na Čerchov z Capartic od 10 hodin (8,8 km). Akce Novoroční čtyřlístek, sbírka ve prospěch bezbariérových tras pro vozíčkáře, celostátní akce. 26. ročník.

 

Pondělí 1. 1.

Novoroční vycházka na Díly. Odjezd v 10.09 hodin vlakem ze zastávky ČD Domažlice – město  do Postřekova. Trasa: Postřekov, Díly, Klenčí pod Čerchovem (8 km). Vedou D. Kocková a A. Konopíková.

 

Sobota 13. 1.

Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici ve 13 hodin na Babylon k hotelu Bohmann. Trasa: Babylon, Havlovice, Domažlice (7 km). Vede P. Matějka.

 

Čtvrtek 18. 1.

Výroční členská schůze  Klubu českých turistů – odboru Domažlice, od 18 hodin v klubovně nové hasičské zbrojnice v Břetislavově ulici. Od 17 hodin je zde možno zaplatit členské příspěvky na rok 2024.

 

Sobota 20. 1.

Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží  v Poděbradově ulici  ve 12.03  hodin  do  Kouta  na  Šumavě. Trasa: Kout  na  Šumavě,  Starec,  Kdyně

(7 km). Vede M. Janutková.

 

Sobota 27. 1.

Odjezd z nádraží ČD v 11.30 hodin do Chodské Lhoty. Trasa: Chodská Lhota, Vítovky, Nová Ves, Kdyně (8 km). Vede M. Ryšánek.