Turistické akce v září 2023

Klub českých turistů – odbor Domažlice připravil

pro širokou veřejnost tyto tradiční turistické akce.

Pojďte s námi do přírody 

Sobota 2. 9.

Klubový výlet s turisty partnerského Waldvereinu Furth im Wald. Odjezd z nádraží ČD Domažlice v 10.01 hodin Západním expresem do Furth im Wald a setkání s turisty Waldvereinu. Přestup na autobus Waldvereinu a přejezd na Gibacht. Odtud pěší vycházka. Pak oběd na Gibachtu a společné posezení. Po skončení v odpoledních hodinách návrat do Domažlic. Přihlášky do 26.8. na tel. 724 088 949. Omezený počet míst. Účastníci – členové KČT Domažlice si hradí jízdenky Západním expresem a nápoje.

Sobota 9. 9.

Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 8.40 hod. na Babylon. Odtud po zelené turistické značce k přírodní památce Sokolova vyhlídka. Pak k přírodní rezervaci Bystřice a po Naučné stezce Studánky kolem Babylonu, okolo náhonu Teplé Bystřice zpět na Babylon (10 km). Vede M. Ryšánek.

 

Sobota 16. 9.

Vzpomínková pěší pouť, 31. ročník. Odjezd zvl. autobusem z autobusového nádraží v Poděbradově ulici ve 13 hodin do Klenčí pod Čerchovem. Jízdné 20 Kč. Zahájení u hřbitova ve 13.30 hodin. Odtud pěšky po trase Chodov, Pec pod Čerchovem, Köglerovo zastavení (občerstvení), Ovčí vrch, Furth im Wald. Zde ukončení pěší pouti – 18 km. Mše ve hřbitovním kostelíku. Po mši  společné posezení. Návrat ve 22 hodin. Autobus odveze české účastníky zpět do Domažlic. Vede P. Matějka.

 

Sobota 23. 9.

Účast na oslavách 100 let chaty na Pancíři a 130 let KČT Klatovy. Významná akce oblasti Plzeňského kraje.

Dostředný pochod – trasu si volí každý sám.

Doporučené trasy:

1) Odjezd autobusem z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 7.05 hodin  do Gerlovy Huti (příj. v 8.50 hod.), pak pěšky na Pancíř přes prameniště Řezné a Hofmanky (5 km, převýšení 314 m),

2) nebo odjezd vlakem z nádraží ČD v 8.03 hod. do Janovic. Zde přestup v 8.49 hod. na Špičák (příj. v 9.29 hod.) Pěšky na Pancíř (4 km, převýšení 377 m).

Cíl: horská chata na Pancíři 10 – 14.30 hod. Projevy k oslavě v 13.30 hod.

Startovné: členové KČT a mládež do 15 let 25 Kč, ostatní 30 Kč. Odměna: pamětní list, samolepka.

Návrat buď autobusem z Gerlovy Huti v 17.50 hod., nebo vlakem ze Špičáku v 14.27 hod., nebo v 18.29 hod. s přestupem v Janovicích.

Informace: František Šanda, tel. 721 608 687. Pořádá KČT, oblast Plzeňského kraje a KČT, odbor Klatovy.

Sobota 30.9.

Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD v 8.03 hodin do Janovic nad Úhlavou. Tam přestup do Dešenic. Trasa: Naučnou stezkou „Po stopách formanů“ Dešenice, Žíznětice, Děpoltice, Matějovice (kaple sv. Jana), Dešenice – mokřad a Dešenice. Svačinu s sebou. (13 km). Vede A. Léblová.

 

Neděle 1. 10. 

Pochod pro rodiče a děti Toulky zlatem podzimu, 35. ročník. Start v nové ZŠ v ulici Msgre. B. Staška od 13.30 hodin do 14.30 hodin. Trasa: nová ZŠ, kaple Svaté Anny, rozcestí pod Dmoutem, přístřešek u  bývalého skokanského  můstku, studánka pod vodojemem, cíl – hřiště baseballového oddílu Wolfs na bývalém vojenském cvičišti. V cíli občerstvení a možnost opékání donesených uzenin. Na trase zastávky s poznáváním přírodnin ( listů, plodů, hub, ptáků a savců). Délka trasy 5 km.