Turistické akce v říjnu

Sobota 2. 10.

Turistická vycházka.  Odjezd z nádraží ČD Domažlice v 8.03 hodin do Bezděkova u Klatov. Trasa: Bezděkov, Tupadelské skály, Trávníky, Dupanda, mohylové pohřebiště Husín, Tajanov, Klatovy

(8 km). Vede P. Matějka.

 

Sobota 8. 10.

Účast na pochodu Smyčka Radbuzy. Odjezd ze zastávky  ČD Domažlice město v 8.30  hodin, (nebo z nádraží ČD Domažlice v 8.35 hodin) do Staňkova. Start v Sokolovně od 7 do 12 hodin. Trasy 10, 15, 25, 30 a 50 km. Cíl v místě startu do 17 hodin. Pořádá TJ Sokol Staňkov, oddíl turistiky. Informace: J. Navrátil tel. 723 237 675.  Vede M. Janutková.

 

Sobota 8. 10.

Se Sokolem na rozhledny – za krásami Českého lesa. Výstup na rozhlednu Starý Herštejn.  Odjezd autobusu od Sokolovny v    Domažlicích v 9 hodin. Prezentace v restauraci obce                   Mnichov v 9.30 – 10.00 hodin. Po zahájení odchod na  trasy:

2 km – po červené TZ z parkoviště Vranovského sedla na Starý          Herštejn a zpět

7 km – z parkoviště na Starý Herštejn a dále Herštejnské chalupy,         Liščí domky, Závist, Rybník

16 km – z Mnichova po žluté TZ na Pivoň a po zelené TZ na     Vranov a Vranovské sedlo. Dále po červené TZ jako trasa 7       km.

Stravování v restauraci Mnichov nebo Rybník. V cíli v      Rybníku  předání pamětních listů do 16 hodin.

Cena zájezdu – členové Sokola a KČT 100 Kč, ostatní       150 Kč. Informace: J. Váchal, tel. 607 149 387.

 

Sobota 15. 10.

Účast na pochodu Podzim pod Zelenou Horou, Světový den chůze. Odjezd ze zastávky ČD  Domažlice město v 6.30 hodin nebo z nádraží ČD Domažlice v 6.35 hodin do Nepomuku. Start v Sokolovně Nepomuk v 7.00 – 10.30 hodin. Trasy 10, 15, 25, 35 a 50 km. Pořádá KČT Nepomuk. Cíl v místě startu do 18 hodin. Informace H. Sedláčková, tel. 604 308 085.

 

Sobota 22. 10.

Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD  Domažlice – město v 8.30 hodin, nebo z nádraží ČD Domažlice v 8.35 hodin do Holýšova. Trasa: Holýšov, Kvíčovice (naučná stezka), Holýšov

(8 km). Vede A. Léblová.

……………………………………………………………………………………………..

Připravujeme:

 

Sobota 5. 11.

Zamykání České studánky (30. ročník).