Turistické akce v říjnu 2023

Turistické akce v říjnu 2023

Klub českých turistů – odbor Domažlice připravil

pro širokou veřejnost tyto tradiční turistické akce.

Pojďte s námi do přírody 

Neděle 1. 10. 

Pochod pro rodiče a děti Toulky zlatem podzimu, 35. ročník. Start v nové ZŠ v ulici Msgre. B. Staška od 13.30 hodin do 14.30 hodin. Trasa: nová ZŠ, kaple Svaté Anny, rozcestí pod Dmoutem, přístřešek u  bývalého skokanského  můstku, studánka pod vodojemem, cíl – hřiště baseballového oddílu Wolfs na bývalém vojenském cvičišti. V cíli občerstvení a možnost opékání donesených uzenin. Na trase zastávky s poznáváním přírodnin ( listů, plodů, hub, ptáků, savců a zajímavostí z myslivosti). Délka trasy 5 km.

Sobota 7. 10.

Se Sokolem na kopečky. Odjezd od Sokolovny v 7 hodin do Srní.

Po zahájení v 9 hodin odchod na trasy. Výběr tras:

1) Srní, Vlčí výběh, Horní Hrádky a zpět do Srní – 6,1 km. Nebo možno pokračovat z Horních Hrádků ke Klostermannově   mostu a zpět – 8,3 km.

2) Srní, Vlčí výběh a zpět – 4,9 km.

3) Srní, Klostermannova vyhlídka, Vchynicko-tetovský kanál, Staré Srní a zpět – 9,7 km.

4) Srní, Klostermannova vyhlídka a zpět – 5,1 km.

V cíli občerstvení a pamětní listy. Jízdné pro členy Sokola a KČT Domažlice 200 Kč. ostatní 250 Kč.Přihlášky a jízdné přijímá Josef Váchal, tel. 607 149 387. Vede Josef Váchal.

Sobota 14. 10.

Účast na pochodu Smyčka Radbuzy. Odjezd ze zastávky  ČD Domažlice město v 8.30  hodin, (nebo z nádraží ČD Domažlice v 8.35 hodin) do Staňkova. Start v Sokolovně od 7 do 12 hodin. Trasy 10, 15, 25, 30 a 50 km. Cíl v místě startu do 17 hodin. Pořádá TJ Sokol Staňkov, oddíl turistiky. Informace: J. Navrátil tel. 723 237 675.  Vede M. Janutková.

Čtvrtek 12.10.

Turistická beseda v malém sále Kulturního centra – pivovaru Domažlice od 17.30 do 18.30 hodin. Téma „Chaty KČT a nouzové nocoviště na Čerchově“. Přednášející: Mgr. Petr Matějka a RNDr Tomáš Peckert. Pořádá KČT Domažlice a Agentura ochrany přírody a krajiny v Přimdě ve spolupráci s Kulturním centrem – Pivovaru Domažlice.

Sobota 21 10.

Účast na pochodu Podzim pod Zelenou Horou, Světový den chůze. Odjezd ze zastávky ČD  Domažlice město v 6.30 hodin nebo z nádraží ČD Domažlice v 6.35 hodin do Nepomuku. Start v Sokolovně Nepomuk v 7.00 – 10.30 hodin. Trasy 10, 15, 25, 35 a 50 km. Pořádá KČT Nepomuk. Cíl v místě startu do 18 hodin. Informace H. Sedláčková, tel. 604 308 085.

Sobota 28. 10.

Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici  v 11.30 hod. do Horšovského Týna. Trasa: Horšovský Týn, Nová Ves, Podhájí, Dolní Valdorf, Němčice, Třebnice rozcestí. Odtud autobusem v 16.23 hodin do Domažlic (10 km), nebo pěšky až do Domažlic (15 km). Vede A. Léblová.

……………………………………………………………………………………………..

 

V listopadu připravujeme:

Sobota 4. 11.

Zamykání České studánky (31. ročník)

 

Čtvrtek 30.11.

Turistická beseda nad archívními fotografiemi nejen z Chodska. Pořádá KČT Domažlice ve spolupráci s Knihovnou Boženy Němcové v Domažlicích