Turistické akce v únoru

Turistické akce v únoru 2022

Klub českých turistů – odbor Domažlice připravil

pro Vás – členy i nečleny KČT tyto tradiční turistické akce.

Pojďte s námi do přírody 

Sobota 5. 2.

Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD Domažlice – město v 10.38 hodin do České Kubice. Trasa: Česká Kubice, Salka, Pasečnice, Domažlice (14 km) . Vede M. Janutková.

 

Sobota 12. 2.

Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici ve 13 hodin na Babylon. Trasa: Babylon, Pec, Chodov, Trhanov ( 7 km). Vede A. Léblová.

 

Sobota 19. 2.

Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD Domažlice – město ve 12.09 hodin do Trhanova. Trasa: Trhanov,  Hamerský dub, Hrádek, Újezd, Domažlice (8 km). Vede M. Minaříková.

 

Pátek až neděle 25. – 27. 2.

Účast na lyžařské akci Zimní Šumavou. Memoriál Mirko Laníka. Pořádá KČT Klatovy. Informace Mgr. F. Šanda, tel. 721 608 687.

Sobota 26. 2.

Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD Domažlice – město v 10.10 hodin do Vlkanova. Trasa: Vlkanov, Šitboř, Poběžovice (5,5 km). Oběd v hotelu Hubertus. Vede S. Doubek.