Stezka Českem 11. 6. 2022

Klub českých turistů, oblast Plzeňského kraje a KČT – odbor Domažlice Vás zvou v sobotu 11. června 2022 na významnou akci Klubu českých turistů úsek 7 Plzeňského kraje: Česká Kubice – Capartice
START: před obchodem COOP v České Kubici
9:00 – 10:00 hodin
TRASY: 11 a 20 km
CÍL: parkoviště Capartice
13:00 – 16:00 hodin
STARTOVNÉ:
přihlášení na webu KČT nebo e-mailu do 20. 5. 2022 členové KČT 15 Kč, nečlenové 20 Kč
přihlášení až na startu členové KČT 20 Kč, nečlenové 25 Kč
přihlašování od 3. 4. 2022 na www.kct.cz/stezka-ceskem
nebo na e-mailu stezkaceskem.p.k.@seznam.cz
ODMĚNA: pamětní list, samolepka, buton, pamětní razítko, možnost zakoupení absolventské turistické vizitky úseku, případně dalších úseků
UBYTOVÁNÍ: nezajišťujeme
INFORMACE: garant oblasti KČT Miroslav Dřízhal, mobil 737 042 595
e-mail miradrizhal@seznam.cz
garant úseku Štěpán Thomayer, mobil 737 222 704
e-mail thy7552@gmail.com

propozice Stezka Českem 7 úsek Česká Kubice – Capartice