Turistické akce v září

Čtvrtek 2. 9.

Výroční volební členská schůze Klubu českých turistů – odboru Domažlice, která se koná od 18 hodin v klubovně nové hasičské zbrojnice v Břetislavově ulici č. 243 za neuskutečněný lednový termín. V programu volby nového výboru. Prosíme respirátory s sebou.

Neděle 12. 9.

Zájezd do kaolínových dolů a na naučnou stezku v Nevřeni a do zámku Manětín. Odjezd ze Kdyně od radnice v 7.15 hodin a z Domažlic z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 7.30 hodin. První zastávka v Nevřeni – kaolínový důl z konce 19. století. Sestup po schodišti. Rozlehlé až 12 metrů vysoké vyrubané kaverny v bílém kaolínu. Filmovala se tu pohádka Čertí brko. Prohlídka dolu s průvodcem trvá cca 1 hodinu. Teplota je zde okolo 10 stupňů – vhodné teplé oblečení a pevná obuv. Po prohlídce odjezd na oběd do Příšova (jednotné jídlo). Po obědě odjezd do zámku Manětín (prohlídka zámku s průvodcem). Návrat do 19 hodin.

Cena: pro členy KČT – základní 680 Kč, senioři nad 65 let 600 Kč, mládež 18 – 25 let 580 Kč, děti do 18 let 550 Kč.

Cena pro nečleny KČT – základní 730 Kč, senioři nad 65 let 650 Kč, mládež 18 – 25 let 630 Kč, děti do 18 let 600 Kč. V ceně je vstupné do dolu, oběd, vstupné do zámku Manětín a jízdné. Přihlášky a peníze přijímá do neděle 5. září paní Senohrábková – tel. 723 331 714 nebo 379 724 113. Akce je společná s KČT Kdyně. Zájezd vede S. Doubek.

Pozor změna

Sobota 18. 9.

Vzpomínková pěší pouť, 29. ročník. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici ve 13 hodin do Klenčí pod Čerchovem. Jízdné 20 Kč. U hřbitova ve 13.30 hodin zahájení. Odtud pěšky po trase Chodov, Pec pod Čerchovem, Köglerovo zastavení. Zde ukončení pěší pouti – 8 km. Autobus odveze české účastníky zpět do Domažlic. Vede S. Doubek. Vzhledem ke zhoršující se situaci s nákazou Covidu 19 odpadá mše a posezení ve Furth im Waldu.

Sobota 25. 9.

Pochod pro rodiče a děti Toulky zlatem podzimu, 33. ročník. Start v nové ZŠ v ulici Msgre B. Staška od 13.30 hodin do 14.30 hodin. Trasa: ZŠ, Svatá Anna, rozcestí pod Dmoutem, vodárna pod Dmoutem, hřiště baseballového oddílu Wolfs na bývalém vojenském cvičišti. V cíli pamětní list a občerstvení. Možnost opékání donesených uzenin. Na trase zastávky s poznáváním listů, plodů, hub, ptáků a savců. Délka trasy 5 km.