22. Jarní setkání turistů Plzeňského kraje na Hrádku u Újezdu

KČT – odbor Domažlice a

KČT, oblast Plzeňského kraje

                                                         Vás zvou

v sobotu 15. dubna 2023 na

  1. Jarní setkání turistů

Plzeňského kraje

na Hrádku u Újezdu

konané u příležitosti 130. výročí založení odboru KČT Domažlice

Setkání se koná jako dostředné

s průběžným cílem v Chodské chalupě na Hrádku od 9 do 16 hodin

Účastnický poplatek: členové KČT      40 Kč

nečlenové KČT   50 Kč

mládež                 25 Kč

Odměna: pamětní list a suvenýr, button, pamětní razítko,

možnost zakoupení absolventské turistické vizitky

Doporučené trasy: 2,5 km z Trhanova po červené TZ na Hrádek

5,5 km z náměstí v Domažlicích po červené TZ na Hrádek

12,5 km z náměstí v Domažlicích po zelené TZ k bývalé hájovně

Dmout, dále po červené TZ na Babylon a po žluté TZ do

Trhanova a po červené TZ na Hrádek

Ubytování nezajišťujeme

Parkování: na Hrádku je omezená možnost parkování

Informace: Petr Matějka, e-mail: matejkapetr.do@gmail.com, tel. 724 088 949

Štěpán Thomayer, e-mail: thy7552@gmail.com, tel. 737 222 704

www. plzenskykraj-kct.cz

www.domazlice.eu/pro turisty

www.kctdomazlice.cz

Akce se koná s finanční podporou Města Domažlice

 

Zdrávi došli