Turistické akce v září

Turistické akce v září 2022

Klub českých turistů – odbor Domažlice připravil

pro širokou veřejnost tyto tradiční turistické akce.

Pojďte s námi do přírody 

Neděle 4. 9.

Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD Domažlice město v 10.10 hodin do Poběžovic. Trasa: Poběžovice, Drahotínský les, Poběžovice (11 km). Vede M. Ryšánek.

 

Sobota 10. 9.

Účast na pochodu Přechod Haltravy, 40. ročník. Start od 7 do 11 hodin na žel. st. Domažlice – město nebo v ZŠ Klenčí pod Čerchovem. Trasy do 15 km. Cíl v ZŠ Klenčí pod Čerchovem do 18 hodin. Pořádá KČT Bolevec Plzeň. Informace: V. Svoboda, tel. 777 265 413.

 

Sobota 17. 9.

Vzpomínková pěší pouť, 30. ročník. Odjezd zvl. autobusem z autobusového nádraží v Poděbradově ulici ve 13 hodin do Klenčí pod Čerchovem. Jízdné 20 Kč. Zahájení u hřbitova ve 13.30 hodin. Odtud pěšky po trase Chodov, Pec pod Čerchovem, Köglerovo zastavení (občerstvení), Ovčí vrch, Furth im Wald. Zde ukončení pěší pouti – 18 km. Mše ve hřbitovním kostelíku. Po mši  společné posezení. Návrat ve 22 hodin. Autobus odveze české účastníky zpět do Domažlic. Vede P. Matějka.

 

Sobota 24. 9.

Pochod pro rodiče a děti Toulky zlatem podzimu, 34. ročník. Start v nové ZŠ v ulici Msgre. B. Staška od 13.30 hodin do 14.30 hodin. Trasa: ZŠ, Svatá Anna, rozcestí pod Dmoutem, bývalý skokanský můstek, vodárna pod Dmoutem, hřiště baseballového oddílu Wolfs na bývalém vojenském cvičišti. V cíli pamětní list a občerstvení. Možnost opékání donesených uzenin. Na trase zastávky s poznáváním listů, plodů, hub, ptáků a savců. Délka trasy 5 km.