Akce roku 2024

Leden

1. 1. Novoroční výstup na Čerchov, 26. ročník. Turistická akce

 Novoroční čtyřlístek

1. 1. Novoroční vycházka na Díly. Vedou B. Bartoňová a A. Konopíková

18. 1. Výroční členská schůze odboru KČT Domažlice v 18 hodin

 v klubovně Hasičského záchranného sboru

 v Břetislavově ulici 243 v Domažlicích

Únor

21. 2. Turistická beseda ve spolupráci s Knihovnou Boženy Němcové

 v Domažlicích. Koná se ve studovně knihovny Kulturního centra

 domažlického pivovaru. Téma: „Nad archívními fotografiemi

 a filmovými záznamy z Chodska.“

23. – 25.2. Účast na lyžařské akci Zimní Šumavou – Memoriál Mirko

 Laníka v Prášilech

 14. ročník. Pořádá KČT, odbor Klatovy

Březen

23. 3. Účast na pochodu Plzeňská šlapka, 25. ročník. Pořádá KČT,

 odbor Bolevec Plzeň

Duben

6. 4. Odemykání České studánky, 32. ročník

13.4. Jarní setkání turistů Plzeňského kraje + oslava 100 let Kostincovy

 chaty na Krkavci. Pořádá KČT, odbor První Plzenský + KČT oblast

 Plzeňského kraje

20. 4. Účast na pochodu Plánská 50, 52. ročník . Pořádá KČT, odbor

 Planá a TJ Sokol Planá z.s.

Květen

1. 5. Májová vycházka rodičů s dětmi, 46. ročník, 5 km

4. 5. Účast na pochodu Za Kdyni štíhlejší, 52. ročník. Pořádá KČT –

 odbor Kdyně

8. 5. Účast na pochodu Májový senior puchýř, 17. ročník. Pořádá KČT,

 odbor Optimist Plzeň a OT Aktivní stáří Rozvoj Plzeň, z.s.

11. 5. Účast na Rokycanských pochodech – k rozhledně na Kotli.

 51. ročník. Pořádá KČT, odbor Rokycany

18. 5. Účast na pochodu Chotěšovská 30, 49. ročník. Pořádá KČT,

 odbor Chotěšov

18. 5. Účast na pochodu Klatovský karafiát, 21. ročník. Pořádá KČT,

 odbor Klatovy

25. 5. Účast na pochodu Staňkovský nezmar, 42. ročník.

 Pořádá TJ Sokol Staňkov, oddíl turistiky

Červen

15. 6. Účast na pochodu Přes Krkavec do Plzně, 37. ročník.

 Pořádá KČT, odbor Bolevec Plzeň

 Výlet do západních Čech. Vede S. Doubek

Červenec

 Výlet na Šumavu. Vedou A. Léblová a M. Minaříková

 Společný klubový výlet KČT Domažlice a Waldverein Furth im Wald

Srpen

 Výlet na Šumavu. Vedou A. Léblová a M. Minaříková

24. 8. Setkání turistů na Čerchově, 13. ročník

Září

21. 9. Vzpomínková pěší pouť Klenčí pod Čerchovem – Furth im Wald,

 32. ročník, 18 km. Pořádá KČT – odbor Domažlice a J. Kögler

Říjen

 Zájezd Se Sokolem na kopečky. Pořádá TJ Sokol Domažlice

 a Sokol Župy šumavské.

12. 10. Účast na pochodu Smyčka Radbuzy. 44. ročník.

 Pořádá TJ Sokol Staňkov, oddíl turistiky

19. 10. Účast na pochodu Podzim pod Zelenou Horou,

 Pořádá KČT, odbor Nepomuk

Listopad

9. 11. Zamykání České studánky, 32. ročník.

 Pořádá KČT – odbor Domažlice

23. 11. Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje v Nepomuku.

 Pořádá KČT, odbor Nepomuk + KČT oblast Plzeňského kraje

Prosinec

5. 12. Mikulášská vycházka. Pořádá KČT – odbor Domažlice

 Ukončení turistické sezóny v roce 2024

Srdečně zveme všechny příznivce turistiky, členy KČT i ostatní

Mimo uvedené akce se v  sobotu nebo v neděli konají pravidelné

turistické vycházky. Aktuální informace naleznete v Domažlickém deníku,

Domažlickém zpravodaji, ve vývěsce odboru na náměstí na Sokolském

domě a na internetových stránkách města Domažlice: http:www.

domazlice.eu/pro-turisty/ a našich stránkách http://kctdomazlice.cz

Změna programu vyhrazena

Všem dárcům na opravy Kurzovy věže a přístřešku na

Čerchově srdečně děkujeme.

Číslo účtu: 123 – 1231720237/0100