Turistické akce v srpnu

Sobota 21. 8.

Setkání turistů na Čerchově (12. ročník) se z důvodů demoličních prací bývalých vojenských objektů a následných terénních úprav překládá na příští rok 2022.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Připravujeme:

Čtvrtek 2. 9.

Výroční volební členská schůze odboru KČT Domažlice od 18 hodin v hasičské klubovně v Břetislavově ulici (za neuskutečněný lednový termín).

Neděle 12. 9.

Zájezd do kaolínového dolu v Nevřeni a do zámku v Manětíně.

Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 7.30 hodin.

1. zastávka Nevřeň – kaolinový důl z konce 19. století. Sestup po schodišti. Rozlehlé až 12 m vysoké vyrubané kaverny v bílém kaolínu. Filmovala se tu pohádka Čertí brko. Prohlídka dolu s průvodcem trvá cca 1 hodinu. Teplota zde je okolo 10 stupňů – vhodné teplé oblečení a pevná obuv.

Po prohlídce odjezd na oběd do Příšova (jednotné jídlo). Po obědě odjezd do zámku Manětín (prohlídka zámku s průvodcem). Návrat do 19 hodin.

Cena: pro členy KČT – základní 680 Kč, senioři nad 65 let 600 Kč, mládež 18 – 25 let 580 Kč. děti do 18 let 550 Kč.

Cena pro nečleny KČT – základní 730 Kč, senioři nad 65 let 650 Kč, mládež 18 – 25 let 630 Kč a děti do 18 let 600 Kč. (V ceně je vstupné do dolu, oběd, vstupné do zámku Manětín a jízdné).

Přihlášky a peníze přijímá do neděle 5. září pí. Senohrábková – tel. 723 331 714 nebo 379 724 113. Zájezd vede S. Doubek.