Turistické akce v dubnu 2017

Sobota 1. 4.

Odemykání České studánky (25. ročník). Odjezd: vlakem ze zastávky ČD Domažlice – město v 8.25 hod. do České Kubice (mimořádným protažením vlaku č. 7404 z Plzně do České Kubice). Trasa: Česká Kubice, Jubilejní hájek, Zelená chýše, Česká studánka, Pec pod Čerchovem, Chodov (12 km). Zahájení u České studánky: v 10.30 hod. Vystoupí mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem a trubači Okresního mysliveckého svazu. Prodej suvenýrů a pamětní razítko. Návrat: přes Pec pod Čerchovem do Chodova (v kulturním domě oběd a společné posezení). Odjezd vlakem z Trhanova do Domažlic v 15.15 hod. nebo v 17.21 hod.

Sobota 8. 4.

Účast na Jarním setkání turistů Plzeňského kraje v Třemošné. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 8 hod. Trasy 2 – 20 km. Start z nádraží ČD v Třemošné nebo Horní Bříze. Cíl Českobřízský mlýn. Od 13 hod. program (zdravice starosty Třemošné a předsedy oblasti KČT Plzeňského kraje, vystoupení country skupiny). Přihlášky a jízdné 100 Kč přijímá M. Senohrábková, tel. 723 331 714 nebo 379 724 113. Akce společná s KČT Kdyně.

Uterý 11. 4.

Ohlédnutí za XV. Českým zimním srazem turistů v Domažlicích. Promítnutí filmové reportáže a fotografií z jednotlivých fází celostátní turistické akce. Začátek v penzionu pro seniory v ulici Prokopa Velikého od 18 hodin.

Sobota 15. 4.

Turistická vycházka Otevírání kdyňských studánek. Odjezd v 11.30 hod. z autobusového nádraží v Poděbradově ulici do Kdyně. Trasa 12 km. Vede M. Janutková.

Sobota 22. 4.

Turistická vycházka na Klatovsko. Odjezd z nádraží ČD v 7.48 hod. do Loučimi. Trasa: Loučim, Nevděk, Dlažov, Soustov, Bezděkov (14 km). Vede A. Léblová.

Sobota 29. 4.

Účast na turistickém pochodu Lenochod (32. ročník). Start od Gymnázia J. Š. Baara v Pivovarské ulici od 8 do 8.30 hod. Trasa vede po nové naučné stezce Zelenov (12 km). V prodeji turistické deníky a nové turistické vizitky. Pořádá Gymnázium J. Š. Baara.

……………………………………………………………………………………………………..

Připravujeme:

Pondělí 1. 5.

Májová vycházka rodičů s dětmi (40. ročník). Start v ZŠ Msgre B. Staška od 13.30 hod. do 14.30 hod. Trasa: ZŠ Msgre B. Staška, Svatá Anna, rozcestí u cvičiště, bývalý skokanský můstek, vodárna pod Dmoutem. Po trase zábavné soutěživé hry. Cíl: u hřiště baseballového oddílu na bývalém vojenském cvičišti (4 km). V cíli pamětní list a možnost opékání donesených uzenin.