Turistické akce v září

Neděle 3. 9.

Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD v 11.27 hod. do Stodu. Trasa: Stod, Holýšov (10 km). Vede M. Ryšánek.

Sobota 9. 9.

Účast na Dni s městskými lesy v Zelenovském údolí. Zahájení v 10 hodin u Výukového a rekreačního centra Zelenov. V 10.15 hod. ukázka tažných koní, projížďky v kočáře po Zelenovském údolí. 10.15 – 12 hod. seznámení s lesem, a zvířaty zábavnou formou, soutěže o ceny, táborák, opékání uzenin. Pořádají Domažlické městské lesy, město Domažlice, CHKO Český les, MAS Český les a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů. Info na tel. 379 722 389.

Neděle 10. 9.

Autobusový zájezd do SRN v okolí Chebu. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 7 hod.

Zastávky: Poutní kostel Kapelle, Waldsassen (procházka), Neualbenreuth (lázně a rozhledna – vstupenka 1 euro), Bärnau (skansen – vstup.7 euro, skupina nad 15 osob 6 eur a muzeum knoflíků – vstup. 4 eura, skupina nad 15 osob 2,5 eur). Cena pro členy KČT a Sokola 350 Kč, ostatní 400 Kč.

Přihlášky a peníze přijímá p. Senohrábková, tel. 723 331 714 nebo 379 724 113. Termín přihlášek je do

1. 9. Vede K. Bílek.

Sobota 16. 9.

Vzpomínková pěší pouť Klenčí pod Čerchovem – Furth im Wald, 25. ročník. Odjezd z autobusového nádraží ve 13 hod. do Klenčí pod Čerchovem. Jízdné 20 Kč. Trasa: Klenčí, Chodov, Pec pod Čerchovem, Köglerovo zastavení, Ovčí vrch, Furth im Wald (18 km). V 19 hod. mše ve hřbitovním kostelíku. Ve 20 hod. společné posezení. Návrat ve 22 hod. Zpáteční jízdné 20 Kč. Vede P. Matějka.

Sobota 23. 9.

Účast na Dni Českého lesa v Halži – vesnické muzeum.Zahájení v 10 hod. Bohatý program. Pro rodiny s dětmi hry a soutěže, živá zvířata, občerstvení. Info: Mařáková tel. č. 725 141 686. Pořádá Dům přírody Českého lesa. Doprava individuelní.

Neděle 24. 9.

Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30 hod. do Dobříkova. Trasa: Dobříkov, Koráb, Kdyně (10 km). Vede M. Janutková.

Sobota 30. 9.

Se Sokolem na rozhledny za krásami Chudenické vrchoviny. Výstup na vrch a rozhlednu Koráb. Odjezd v 9 hod. do Kdyně. Jízdné hradí TJ Sokol Domažlice. Prezentace účastníků v restauraci Hájovna. Po zahájení výstup na Koráb. Trasy: 13 km Hájovna, Rýzmberk, Podzámčí, Příkopy, Nový Herštejn, Koráb. 6 km: Hájovna, Koráb. 2,4 km : parkoviště pod Korábem, rozhledna Koráb. Ukončení v horské chatě na Korábu, oběd. Pořádá Sokolská župa šumavská a TJ Sokol Domažlice. Informace: tel. 379 724 421 nebo 607 149 387 (starosta Váchal).

Neděle 1. 10.

Pochod pro rodiče a děti Toulky zlatem podzimu, 29. ročník. Start od 13.30 do 14.30 hod. ze ZŠ Msgre B. Staška. Trasa: ZŠ, sv. Anna, rozcestí pod Vavřincem, bývalý skokanský můstek pod Dmoutem, vodárna pod Dmoutem, hřiště baseballového oddílu na bývalém vojenském cvičišti. V cíli občerstvení, pamětní list a možnost opékání donesených uzenin. Na trase zastávky s poznáváním přírodnin (listy, plody, ptáci, houby, savci). Délka trasy 5 km.

……………………………………………………………………….

Připravujeme.

Neděle 7. 10.

Zájezd Okolo hranic – západ.

Odjezd z Poděbradovy ulice v 7.30 hod. Zastávky: Křížová huť, bývalý Mostek, , bývalá Pleš, Železná, bývalý Vraněčský rybník, Altenschneeberg, Stříbrné jezero. Pěšky do 2 km. Oběd zajištěn v Železné. Návrat okolo 18. hodiny. Cena pro členy KČT a Sokola 200 Kč, ostatní 250 Kč. Vede K. Bílek.

Přihlášky a peníze přijímá p. Senohrábková, tel. 723 331 714 nebo 379 724 113 do 30. 9.